COPSIS

AGENTUR FÜR ÜBERSETZUNGEN UND LEGALISIERUNGEN registriert in Bulgarien.

Wenn Sie Ihre Zeit schätzen, vertrauen Sie sich uns an!

- Qualität - Kompetenz

Общи положения

Извадки от Общите условия
 

общи положения 

Стандартен документ:
Стандартен документ са удостоверения издадени от общински служби, банки или други институции; дипломи и сертификати издадени от учебни заведения. Тези документи съдържат изцяло текст, в който липсват визуални елементи (снимки, графики и др.) или те не са обект на превод или описание. Това се отнася до случаите, в които клиентът в заявката си към оператор потвърждава, че откритите визуални елементи не са обект на превод или описание. Броят на страниците е до 20 на документ и/или език. Заявка за превод на текст с брой на страници над 20 се обсъжда индивидуално с оператор и се договарят цени и срокове.

Специализиран текст
Файл, съдържащ почти изцяло текст, с  налични визуални елементи (снимки, графики др.), които също са обект на превод и  описание. Файл, който съдържа изцяло текст и/или визуални елементи (снимки, графикии др.). Текст или документ със съдържание в специализирана област и използвана терминология. Текстовете се обсъждат индивидуално с оператор и се договарят цени и срокове.

Поръчка
Потвърдена и от двете страни заявка за превод с ясно описани параметри на превода:
- езици,
- брой страници,
- единична цена,
- срок за изпълнение,
- начин на плащане.
Поръчката се потвърждава с размяната на е-мейли. Изпълнението на поръчката стандартно стартира след реалното плащане на услугата, описано в е-мейл за потвърждаването му с описание на платежния документ и сумите. Всяка поръчка има уникален код, по който тя се проследява и се архивира.

Минимална единици за таксуване при поръчка
- 1 страница (1800 знака/стр. включително и интервалите)
- при превод на пакет документи, всеки документ се изчислява поотделно, като се отчита за не по-малко от 1 страница

WIR GARANTIEREN